PAL CAST

Pasen en de verrijzenis, ontvoeringen in Nigeria en VN-rapport over Hamas-gruweldaden - met theologe Sonja Dahlmans

Episode Summary

In deze aflevering op Pasen hebben hoofdredacteur Stijn Derudder en theologe Sonja Dahlmans het over het belang van de verrijzenis in het christendom. Daarna gaan ze over naar de twee belangrijkste nieuwsitems van maart in verband het christendom en religie in het algemeen, namelijk de ontvoering van honderden (christelijke) schoolkinderen in Nigeria en het VN-rapport over de verkrachtingen en necrofilie door het Palestijnse Hamas.