PAL CAST

Het nieuwe Strafwetboek: beter en rechtvaardiger?

Episode Summary

In ons nieuwe programma bespreekt gastheer en hoofdredacteur Stijn Derudder samen met jurist Roan Asselman elke maand een specifiek onderwerp in verband met justitie. In de eerste twee afleveringen hebben ze het over het nieuwe Strafwetboek. Roan Asselman is behalve jurist ook auteur, redacteur en voorzitter van het Custodes Instituut, een nieuwe conservatieve denktank. Huidige minister van Justitie Paul Van Tigchelt bedankt in een interview met Knack “enkele topexperts” die meehielpen aan de hervorming. Van Tigchelt zegt dat het Strafwetboek “reflecteert waar wij als samenleving wel en niet voor staan”. Stijn Derudder en Roan Asselman bespreken wat die hervormingen zijn, wie die topexperts zijn en of het nieuwe Strafwetboek wel “reflecteert waar wij als samenleving voor staan”. In deel 1 beginnen ze met een stand van zaken van te geven en te bekijken welke ideologische principes aan de grondslag van de verandering liggen.