PAL CAST

'Handicap en genezing in Griekse en Romeinse mythes', een gesprek met auteur en professor Christian Laes

Episode Summary

Professor oude geschiedenis Christian Laes biedt in een gesprek met hoofdredacteur Stijn Derudder een diepgaand inzicht in hoe beperkingen en genezing werden gezien in de Grieks-Romeinse mythologie en de bredere context van de antieke wereld, inclusief de invloed van het christendom. Het boek ‘Disability and Healing in Greek and Roman Myth’ van prof. Laes fungeert als een waardevolle bron voor zowel academici als leken, en benadrukt de complexiteit en veelzijdigheid van beperkingen in historische contexten. Door de vele mythologische verhalen en hun verschillende interpretaties te verkennen, biedt Laes een rijk en gedetailleerd beeld van hoe beperkingen werden waargenomen, begrepen en geportretteerd in de oudheid.